Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.

                           Opdiepingen.


Kort nawoord.

Tot hier mijn laatst gegeven samenvatting van mijn gedachtegoed,
mijn antwoorden op allerlei vragen inzake het bestaan zoals:

. . ."Waar komt toch al het bestaan, ook zovéél, juist zóveel bestaan
vandaan?";

. . . "Vanwaar al die verscheidenheid van bestaan, in tevens enige
eenheid  -   dat, zowel in diversiteit alswel in gelijkheid, elkaar
immers niet absoluut vreemd kan zijn, wijl het al alsnog in wat of
meer, direct of indirect verbánd met elkaar verkeert danwel elkaar
beïnvloedt?";

. . ."Vanwaar die "verborgen drijfveer" van het al, dat nog aldoor
maar door uitbarst, overgaat in allerlei verloop naar her en der,
en intussen in totaliteit maar niet (bijna) tot stilstand is gekomen?";

. . . "Vanwaar dat opkomend "licht" der bewustheid in het veelal
duister bestaan, en wat is toch dat "licht" als zodanig?".

En nog zoveel andere vragen.


Daarbij komt dat, ondanks alle zorg en zorgvuldigheid, elke
menselijke
samenvatting een persoonlijke, een wat/meer
subjectieve samenvatting
zal zijn.

Elk inzicht is afhankelijk van het zicht dat iemand hier of daar op
heeft,
van het ingenomen standpunt  -  als afhankelijk van zowel
allerlei
omstandigheid alswel van de persoonlijke
(samen)gesteldheid,
verstandelijke vermogens, drijfveren,
wensen, enzovoort.


Om kort te gaan, voor menigeen kan de gegeven uiteenzetting  -  
misschien wegens haar te ver doorgevoerde vereenvoudiging  -
te weinig toegankelijk zijn om haar persoonlijk nog wat nader
en verder te overdenken, te doordenken.

Ook daarom, volgen hierna nog menige "Opdiepingen"; nadere
uiteenzettingen, die het een en ander verhelderen.

De bedoeling is, om zo om de paar maanden hierna een volgende
"Opdieping" te publiceren.

Bij belangstelling daarin  -  veel denkplezier toegewenst!

Vr. gr.,
Jasper Groeneveldt.                                                * - * - * - *