Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (20).   Overeenstemming.


Er is een eenheid onder de mensen waar hun belangen parallel lopen, waar de
positief gezinden, de optimisten, elkaar vinden, waar de negatief gezinden, de
pessimisten, elkaar begrijpen.

Maar er is nog een andere eenheid; een eenheid, waarin tegengesteldheden
elkaar vinden en daarin oplossen, waartoe de tegengesteldheid van
(bijvoorbeeld) man en vrouw zich verénigt, waartoe positief en negatief zich
neutraliseren en zich verliezen in een tussenliggend niveau, in één nieuw
voortbestaan.

Het sterkst komt dit soort vereniging uit in wat men liefde noemt, waar men
zich belangeloos en vrijgevig aan elkaar geeft  -  doch doorgaans is de liefde
tot elkaar wederzijds niet even groot.

En zoals twee stromen elkaar ontmoeten en zich verenigen, en de felst gedreven
stroom zal doordringen in de ander en de vereniging van die beide op het gebied
van de minder fel bewogen, breder (bijvoorbeeld "van nuchter inzicht", "van
drijvend belang") zich gevende stroom zal plaatsvinden, zo zal aldus de
ontvanger/ontvangster in liefde die vereniging en haar ontwikkeling in eigen
huis hebben: om zo deze gift voor voorts eigen of vreemde of gezamenlijke
doeleinden aan te kunnen wenden.


De politiek nu, is geen liefde zonder meer; het politieke spel van "geven en
nemen" is niet slechts een uitsluitend maar "geven".

Evenwel, waar een politicus gezien en geliefd is bij anderen, waar een
voorganger liefhebbend wordt gevolgd door volgelingen, daar krijgt hij/zij het
gezag en de zeggenschap en de lotsbeschikking over de anderen spontaan
en vrijwillig aangeboden, daar gééft men (zich) voor een persoon of voor een
vlamgevat idee, een liefdeszaak (zoals "de liefde voor het vaderland"),
belangeloos eigen have en goed, zijn/haar energie en zelfs wel zijn/haar leven.

Daar kan de "aangebedene" vrij beschikken over andermans toewijding; en
zijn die liefdegaven als evenzovele "straatstenen in zijn/haar straatje" waarlangs
die voortrekker zijn/haar eigen weg kan gaan, om het er zo maar van te "nemen":  
óf verkiest die geliefde leider/leidster die straatweg meer te zien en te gebruiken
als een gemeenschappelijk geplaveide weg tussen parallel lopende banen/
belangen en waarlangs voortgetrokken alle deelnemende partijen meer of minder
zijn gediend.

Zo is ook de liefde, de genegenheid, van de een tot de ander een machtig middel
in alle staat van samengaan en samenleven, in alle politieke bedrijf en
bedrijvigheid in zo'n staat; de liefde vaagt allerlei verschil weg, brengt velerlei
oppositie teniet, tot zwijgen, smelt en smeedt velerlei tegengesteldheden en
partijdigheden tot één.

Zij is van een gevings- en vergevingsgezind karakter, alsook . . . herbergt en
verbergt zo in die zichzelf opoffering een hulpeloosheid, een "blindheid", die
enige misbruikmaking der liefde in de grote belangenstrijd zelfs niet ziet of
dreigt te zien  -  en zo in de politieke levensstrijd op hoogst niveau zeg een
"blinddoek" krijgt aangelegd.
                                                        
                                                             * - * - *