Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (26).   Verdragen.


Handelen en onderhandelen, daartussen kan het verschil groot of klein zijn.

Menige handelaar heeft zijn handelswaar in winkel of marktkraam uitgestald
en verkoopt tegen vaste/vastgestelde prijzen; maar bijvoorbeeld een
veehandelaar, daarentegen, zal weer wel onderhandelen over de
(ver)koopsom, en is het dan een loven en bieden, aanprijzen en afprijzen,
omkeren en weerkeren tussen koper en verkoper  -  wat heel veel weg heeft
van de baatzuchtige tactiek in het "geven en nemen" in het politiek
onderhandelen zelf.

De handel staat evenwel veel meer voor het materiële, voor het in andermans
bezit doen overgaan van allerlei gebruiksgoed, onroerend goed, roerend
goed; terwijl het onderhandelen zelf van een tevens meer immaterieel
karakter is, ls veel meer gericht op het komen tot een of andere
overeenkomst, van een ongewis contact tot een duurzaam contract, van
dikwijls ook een bemiddelen in enige onenigheid tot een meer in vrede
aanvaarde eenheid.

Het onderhandelen is vooral ook een psychische aangelegenheid, achter
waar men oogziens over onderhandelt; zoals, hoe men de ander weet te
misleiden inzake de eigen waardering van het desbetreffend object van
onderhandeling.

Het onderhandelen maakt een groter deel uit van het samenleven dan men
vaak onderkent.

Een zekere positie of een zekere functie in het maatschappelijk leven  
wordt onder mededinging van andere gegadigden daarom altijd, behoudens
zekere protectie, bedongen  -  zoals wat de gegadigde daartoe heeft aan te
bieden, en hoe hij/zij de superieur(en) tot meegaandheid daarin weet te
bewerken.


Onderhandelen is zo echt wel politiek, als het effenen van de wegen tot
zeggenschapsuitoefening.

Doch de politiek blijkt in de practijk zich niet te beperken tot onderhandelen
  -  ter verkrijging van een meer algemene regelgeving met wederzijdse, meer
algemene instemming  -  maar bedrijft bijvoorbeeld ook volop de handel, om
de ander te bewegen zich te onderwerpen aan de eigen regelgeving en
zienswijze, zich op te offeren aan de eigen drang tot een beter, steeds
overvloediger bestaan, tracht men de voortbrengselen en de opbrengsten
van het eigen volk en land op te voeren, om met eigen agrarische/industriële
producten in den vreemde de markten te overvoeren/bezetten, om de eigen
kennis en kunde voor een tegemoetkoming aan de eigen eisen over te dragen,
om onder bijvoorbeeld gewapende druk belangen te doen opgeven, wel
landstreken te doen afstaan  -  of om zelfs wel tot zo groot mogelijk eigen
voordeel onder elkaar een werelddeel (zijn opbrengsten) te verdelen.

Evenwel, met de doelstelling van een meer algemeen welzijn, van meer
welvaart waarin een ieder naar behoren (van minstens een menswaardig
bestaan) deelt: zoals men het economisch gedijen middels eenvoudig het
geldwezen van hogerhand in de hand heeft; danwel, zoals de autobestuurder
simpel al de werkzaamheden van een vrachtwagen middels een mechanische
besturing in zijn macht heeft, zo heeft de politicus het vruchtbare en
vruchtgevende maatschappelijk functioneren zijnerzijds in de leidende en
geleidende hand middels reeds al de gegeven (en de te doen nakomen)
richtlijnen daartoe in grondwet en burgerwet en bijkomende regeling.
                                                            *  -  *  -  *