Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (29).   Re(a)geren.

Regeren en reageren  -  en toch hebben zij veel met elkaar te maken.
 
Een stormwind, die met orkaankracht voortraast, regeert het land, legt/richt/
dwingt/effent alles met zich mee in de ene loop van zijn eigen gang.

Een dartel windje daarentegen, reageert op elk obstakel, dwarrelt zo om en
rond, richt niets en komt nergens.

En zo is het ook gesteld met het overheidsbewind.

Een (te) straf bewind regelt en richt de samenleving in rechte banen, krijgt
en voert die samenleving zo met zich mee, en door dit recht toe recht aan
zich banen door aanvankelijk zoveel complex leven/beleven/samenleven/
aanleven, verkrijgt dat bewind weer een meer onbelemmerde en zo zichzelf
sterkende loop en uitloop, die uiteindelijk in een al verder strekkende
regelingsdrift kan leiden tot een algehele omverloping, platlegging,
ver(g)eenvoudiging in (g)éénwording, van die gehele samenleving.

Een te tolerant, te weinig gezaghebbend bewind, reagerend op elke inspraak
van ook democratische aard, zal veelvuldig van zijn eigen koers afwijken
zoals vastgelegd in een eigen beleid/"vaarplan", en de samenleving zo al te
zeer aan haar eigen lot en gril overlaten tot uiteindelijk een grote wanorde,
tot een blindelings en ongecoördineerd voortleven van een ieder op zijn
eigen weg.

Er is een tijd, dat men ook psychisch de eigen/persoonlijke alswel de
gemeenschappelijke gelederen moet sluiten om uit verdeeldheid/
tegenstrijdigheid/onleefbaarheid aanbrengende moeilijkheden te geraken;
maar een al te geblindeerd, gesloten en wijdverbreid zo doorstoten kan
weer elke welgeordende omgeving en samenleving verstoren en omver
werpen  -  zodat hierin gematigdheid geboden is, ook voor elk
overheisbewind in het onderling afwegen van regeren en reageren.


Het stellen van wetten maakt voor de wetgever in principe zo dus de weg
vrij om 'n al grotere vaart te maken naar een nog strengere en vóórts
eventueel dodende disciplinering van de desbetreffende samenleving; en
hoe hoger de overheid, hoe groter de daaronder ressorterende samenleving,
hoe wijder verbreid en massaler reeds één regeling reeds zo'n samenleving
"omlegt".

Zo voorgesteld, begint het dan als vanzelf te spreken, dat een mondiale
overheid over de mondiale samenleving, met haar allergrootste diversiteit
aan levenswijzen, volksgeaardheden, enzovoort, met al één getroffen,
algemene en diep ingrijpende regeling/maatregel voor velen hun op zich  
oorbaar leven/samenleven en zich uitleven onmenselijk/onmenswaardig/
frusterend en zelfs moordend kan zijn.

Daarom, hoe hoger een overheid met toch al regéringsbevoegdheid, hoe
meer zij van een zeg horizontale samenlevingsoverweldigende/-snoeiende/
-vervlakkende, ter gewelddadigheid inzettende regeling dient af te zien, om
te meer over te gaan naar een zeg verticale, horizontaal als meer stilstaande
maar verticaal verheffende wetgeving  -  zoals in een tegengaan van allerlei
(samen)levingsontwaarding, levensverzaking en levensverzakking (zoals
moord, verloedering, enzovoort); in een voorstaan van alle levensópbloei,
van vríjheid van vestiging, van gééstesvrijheid van meningsvorming en
meningsuiting, waarmede maar een enkel voorbeeld genoemd is.                                                            * - * - *