Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (30).   Omgang.

Achteloos en gedachtenloos vertrappen en verbreken wij alle leven, zoals
zoveel insectenleven, en alle levenswijzen/levensgewoonten/levenswaarden,
indien dat een en ander ons vreemd, wezensvreemd is.

Alleen in het in gemeenschappelijk contact gelegd vertrouwen is het alswel
groeit er een wederzijdse aandacht en begrip, medeleven en medegevoel,
voor elkaar en kunnen we rekenen op positief een gerichte en doelmatige
hulpverlening, bijstand van elke aard, of negatief een doeltreffende en
sluipende aanvechting door de ander  -  die immers in die gemeenschappelijke
eenheid bij de ander de weg weet als bij zichzelf.

In het zich terugtrekken uit de samenleving, het zich afzijdig houden van
allerlei samenlevingsactiviteiten, het zich vreemd houden voor de ander, in dit
zich afzonderen zal men zich vrijwaren van zowel de hulpverschaffing en
medeleving alswel van die krachtmetingen/machtmetingen/bestrijdingen; zo
een is voor niemand interessant, "doet niemand iets", hij/zij wordt met rust
gelaten.

Doch kruist hij ongedacht en onverwacht toch andermans weg, dan wordt
hij zonder meer, onaandoenlijk, achteloos en gedachtenloos uit de weg
geruimd  -  áls, zeg maar, fysiek in een gewelddadig optreden.

In daarentegen de vertrouwdheid met elkaar, kan de hierin aanwezige trouw
aan elkaar het middel zijn voor een vertrouwelijk zich te goed doen, verrijken
en verheffen, van de een aan de ander, als in een t(r)ouwtrekkerij, die ook wel
kan uitlopen op een stuktrekken van die trouw zelf; maar kunnen, omgekeerd,
als in een t(r)ouwbinderij, de partners de gezamenlijke trouwdis voorzien en
eraan tafelend elkaar voeden tot een grotere levensrijkdom en levensvreugde
voor elk.


Trouw en vreemd, zij staan voor een middenmatig aanleven en een onmatig
aanleven in extremiteiten, voor het meer geleidelijk en (eerstens) meegaand
zich voltrekkend politiek bedrijf en het meer abrupt en blind zich voltrekkend
militair bedrijf.

En hoewel de politiek in een te (ver) doordrijvende "machttrekking"/
machtontfutseling dan wurdend is, en zelfs wel op het gezag en de
verantwoording van het politieke gezag zelf de militaire legers gericht kunnen
uittrekken om hun werk te doen, alwaar dan het politieke vertrouwen kwijnt,
(meest) is opgezegd, moet uit oogpunt van beschaving en menswaardigheid,
van elke godsdienstige en ideologische overtuiging die mede de
menslievendheid voorstaat, de voorkeur blijvend uitgaan naar eerstens de
ook schikkende politiek boven het militaire geweld  -  in zo een voldóende
bevordering van kennismaking en vertrouwdwording met elkaar, van
gedachtenuitwisseling, toerisme, publiciteit.

Het gaat er daarbij echter tevens om, om de kwaliteit van de politiek, het
politieke peil en de politieke middelen waarop en waarmede men elkaar
politiek aanvecht en bestrijdt, op te voeren van negatief naar minder negatief,
van minder negatief naar positief, van een barbaarse ruïnering van elkaar in
een al maar en diep doorzettende t(r)ouwtrekkerij naar een elkaar bouwende
inzet in een gematigde t(r)ouwbinderij.                                                           * - * - *