Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.

Politiek  Periek  (37).   (On)veranderlijk.


Het is een filosofie waard om wezenlijk te achterhalen wat het verschil is
tussen los/vrij en vast/noodwendig, tussen veranderlijk/onzeker en
onveranderlijk/zeker.

Maar hier houden we het erbij, de onveranderlijk "muurvaste"
onwerkzaamheid enerzijds en het hoogst chaotische veranderlijke/
veranderende werkzame anderzijds te zien als twee extremen, die onder
elkaar ageren en reageren tot wat gemiddeld een meer of minder órdelijk
verlóóp.

Een complex, ordelijk verloop, dat niet alleen zeg maar de vergaarbak
inhoudt van allerlei resultaten/compromissen/ordeningen/regelingen
enzovoort tussen die twee uitersten, doch daartussen zelf ook nog weer
fungeert als een matigend/normaliserend/regelend/doelrichtend medium/
constructie/gesteldheid/instelling.

Zonder zulk een aanpassende bemiddeling kan, bijvoorbeeld, een vrije
explosie onder een stilstaand voertuig dit voertuig eveneens wel doen
exploderen en in ongedachte richtingen wegsmijten; maar zijn
daarentegen dergelijke explosies gevangen onder zuigers in
motorcylinders, onder de constructie van aangepaste stangen en assen,
dan smoort en geleidt deze constructie die vrije explosies naar een
gepaste ordelijke voortgang van dat voertuig.

Het gaat er dus om, om de vrijheid van beslissen/doen/aanleven/aansturen
voldoende gevangen te houden in een verband/netwerk, te laten (ge)leiden
door de samenhang van het samengesteld samenleven, te doen aanwerken
langs de gerichtheid en geregeldheid van dat verband/gestel/bestel.

En: er goed voor te waken, dat zo'n bemiddelingsconstructie voldoende
intact blijft; want indien verwaarloosd en stuk, dan verwoest/ontwricht het
losbandig aanwerken, eventueel nog richtend zoals een orkaanwind richt,
het nog overige gezonde verband/weefsel, vaak zowel "de motor als het
voertuig"  -  zodat elk zo'n bemiddelende/regulerende/normaliserende
instelling blijft bestaan bij gewoon de zelfzuchtige zorg om het eigen
bestaan.


Zo gezien, is er in het staatsbestel dan nauwelijks een groter gevaar
denkbaar dan wanneer een overheid, met al haar ter beschikking staand  
(militair/economisch/bestuurlijk) vermogen, meer en zeer lós/vríj komt te
beslissen/beschikken/regeren over haar onderhorige samenleving (en
over overheden van ander/lager niveau).

Bijvoorbeeld, een zwevende overheden"zoldering" van internationaal
"samenheulende" nationale overheden, bemand met betrekkelijk zeer
weinig mensen die het voor het zeggen hebben, waar men elkaar met alle
denkbare inzet en denkkracht bestrijdt in de internationale machtsstrijd en
volgens de hier geldende "spelregels", behaalde overwinningen, geleden
nederlagen, veranderende machtsevenwichten, de belangen van mens/volk/
maatschappij behartigt.

Elke samenleving en elke overheid moet zeg voldoende speelruimte
hebben om te kunne samenleven en te (bege)leiden; doch dient dit een
en ander in even voldoen(en)de onderlinge afhankelijkheid/verband/
aandacht/ingesteldheid zich te voltrekken  -  alsof die beide lichamen
met een scharnier zijn bevestigd: met de scharnierpen als de dat verband
instandhoudende instelling, de zogenaamde rechterlijke(/controlerende/
corrigerende/bemiddelende) instelling/macht.

Zij is niet alleen maar een "scharnierpen"; maar ook haar "scharnierende"
invloed hangt weer af van een voldoende gezaghebbende bemiddelende
invloed ( tussen volk en overheid, tussen overheden en tussen burgers)  -  
onder andere middels politie en vredesmilitie.                                                            *  -  *  -  *