Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek (4).  Invloed.De natuurlijke neiging naar grote, maar alsnog vredelievende, althans
behoudende invloeduitoefening.Invloeduitoefening ter vermeerdering van de invloed wordt doorgaans
op een verborgen manier bewerkt.

Invloedvergroting wordt doorgaans, zeg in vredestijd, "goedschiks"
verkregen; want het is niet de bedoeling dat, wat men beoogt ter
eigen beschikking, het gewin voor de overwinnaar alsnog teniet
geraakt.

Geen ruïnering van zeg de gewenste buit; hierbij geen onherstelbare
verwoesting van de gronden van bestaan-, van de bronnen van
inkomsten van de ander, indien de ander ten bate van de (over)heerser
moet kunnen blijven functioneren, opdat de onderhorig gemaakte
middelen hun diensten en inkomsten blijven leveren en opleveren.

Het vraagt een manier van doen, die zich niet slechts maar middels
een woord en een wenk voltrekt, die niet alleen maar een manier van
zeggen inhoudt ter verkrijging van zeggenschap; maar karakteristiek
blijft daarin de handeling, de handelwijze, als nogal eens een zeker
gemanipuleer.

Het is een zekere zakelijke ínvestering  -  van alreeds een in-nemende
glimlach, van welwillendheid en goede manier(en), van ook goederen
en bedrijvigheid  -  van minstens ook enige deskundigheid, ter
verkrijging van een ambt/post in het maatschappelijk of politiek bestel
of . . . . juist "van bovenaf", ter verlening van dat een en ander, met
als doel een grotere, wijdere, partijversterkende invloed over het
mensdom.


Het is simpel als met een vissende visser; die de vissen niet
belangeloos voert en ook niet de hele visstand probeert om te brengen,
maar gewoonweg een vis tracht te verschalken om de vangst in
eigen ontvangst te nemen.
Edoch . . . . de vis, de gejaagde, kan in (voldoende)  zelfbeheersing/
geduld weigeren toe te happen in het verleidelijk aas, totdat "het aas
van de haak valt, totdat alle aas de volhardende visser ontvalt, totdat
tenslotte de uitgeputte visser zelf omvalt"  -  en alles als gebracht de
vis, zeg de mindere als op wie wordt geaasd, als vanzelf toevalt: wat
de pássieve manier tot zeggenschapsvergroting/invloeduitoefening/
bemachtiging is.                                            * - * - * - *