Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.        


Politiek  Periek  (43).   Torenend.


Onlangs nog, was ik bij de mobiele torens  -  als in den vreemde.

Tot op heden worden daar mobiele torens gebouwd door mobiele torens  -  
want zo worden de mensen ginds zelf ook genoemd (het bovendeel van
zo'n toren heet altijd geest of overheid, en het benedendeel lichaam of
maatschappij).

Toen men eenmaal ontdekt had, dat men boven een uitzicht had tot over
de grenzen, die de toren zich beneden gesteld zag, begonnen ze de toren
al groter en hoger te maken; en om die verre verten te gaan bezien/
veroveren/beheersen/bezitten, werd en wordt de mobiliteit en snelheid  
der torens steeds hoger opgevoerd.


Menigeen verblijft voor zijn genoegen nogal eens meer onderin de toren
om zich daar te verpozen/vermaken in waarin hij zich kan vinden, en
geniet ook van alsnog enig uitzicht; doch velen, zo niet de meesten, zien
bovenin in goede hoop op het verloop naar waarheen de toren zich
(wenselijk) spoedt, willen al sneller daarheen, naar ook al meer; en
worden tot uitputtens toe alle beschikbare vermogens in en rondom de
toren aangewend en verbruikt tot een al hogere torenbouw en een steeds
snellere voortgang.

En zo rennen en racen daar al hogere torens al sneller door elkaar heen,
tegen elkaar in, met elkaar mee; keiharde, massieve stenen torens die
maar doordrukken, taaie, zwiepende metalen geraamten die overal
heenscheren, alsook soepel, overal tussendoor glippende constructies
die de toren(onder)delen gaandeweg wat kunnen verstellen/
herstructureren naar de vereisten van het moment.

Deze drie soorten van torens, met elk zijn voor- en nadelen, voldoen
"technisch" heel goed in de onderlinge strijd naar de overheersing, de
alleenheerschappij, de wereldheerschappij; en ook het "personeel", met
typisch de toren naar elke volksaard, kan daarin zich merendeels
uitleven en zijn ambities kwijt.

Intussen, groeperen op deze historische weg naar de eindoverwinning
zich al meer torens tesamen; en tekent zich duidelijk de tendens af dat  
uiteindelijk de gehele aarde door één kolossale toren zal worden
beheerd en geregeerd . . . . met tevens de mogelijkheid van een dan
volslagen zinloos voortbouwen aan een toren, waar geen verdere
horizon mee te ontdekken valt, en een verder voortrazen om de
aardbol aangezien men overal al is  -  met een dienovereenkomstige
verspilling van vermogen voorzover het bereikbare al is bereikt.


Ons wereldbeeld correspondeert hieraan; en de grote vraag moet nu
reeds worden gesteld en beantwoord, naar welk type toren/regeerbestel
moet worden aangewerkt om deze mettertijd wereldwijd te installeren
tot een wereldbestel, waarin de positief/constructief aanlevende en
aanstrevende mens in zijn gewone doen en denken zich kan vinden.

Een afgebouwde dictatuur, als gehuisvest in onwrikbaar een stenen
toren, onderdrukt en smoort in mens en maatschappij dikwijls
meedogenloos en veelal ontoelaatbaar alle ingeschapen vrijheid en
spontaniteit.

Een topgerichte rijksdemocratie, met haar ongedacht vrij beweeglijke,
bedisselende, beschikkende bovenbouw, bouwt en bestuurt, richt en
regelt, haar onderhorige en grotendeels buiten haar zicht, er overheen
uit zicht, grondig-laag gelegen samenlevend leven al te vrijmachtig, al te
blindelings en al te willekeurig.

In evenwel een staatsdemocratie staat het elke staat en gemeenschap en
een ieder vrij, om binnen het kader van-, om binnen het op mondiaal
overheidsniveau saamgehouden bindweefsel/reglement van eenvoudige,
humanitaire, mensverheffende bindingen/regels/verplichtingen, van een 
in het álgemeen welzijn en welvaart bevorderende grondschikking,
andere betrekkingen/verbanden/samenwerkingen/hergroeperingen,
wijzen van belangenbehartigingen, aan te gaan  -  opdat althans velerlei
menselijk initiatief en ambitie, ontwikkeling en uitleving, alsnog
menswaardig zijn weg kan vinden.                                                          * - * - *