Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.    


Politiek  Periek  (44).   Gezind.


Het recht is zo recht als de rechte loop van een kanon, waarin het afgevuurde
projectiel zijn snelle loop heeft; maar evengoed is het recht zo recht als een
recht kanaal, met zijn kalme scheepvaart.

Ofwel, in zowel oorlog als vrede is er recht, strijdt en handelt men volgens
recht, staat men in zijn recht  . . . . en zullen we zo naar opgevat recht/
rechtsgebruik, in ons wereldje, dan nooit de oorlog kunnen uitbannen, nooit
de vrede voorgoed vestigen.

Doch is oorlog of vrede eigenlijk een zaak van innerlijke gezíndheid; een
(op)vatting, die voorts in rechten/rechtlijnigheden wordt gevat, die een
persoonlijk psychische rechtencomplex/gerechtigheid aanbrengt/samenstelt,
een rechtenstelsel waardoor/waarmede men zich met nog weer anderen met
elkaar of tegen elkaar uitleeft.  

Ieder mens is een kweek uit geboorte/"teelt" en naar omstandigheden/
opvoeding, naar groei en vergroeiing, waarin een zekere, meer rauwe/
vergeldende of meer vreedzame/vergevende gezindheid wordt aangekweekt;
een levensinstelling, die zich al meer stááft en (op)legt in rechten, die al
vaster verstókt raakt, en ook naar welks "píjpen men een ander laat dansen".

Zo deunt en orgelt de gezindheid van een ieder als middels een orgel met
rechte orgelpijpen door een gemeenschap, met een meeslepende- of een
tegenstaande deun, meegaandheid of tegenstand verwekkend  -  
vredesgezind of oorlogsgezind, waarmede een ander, ook het volk onder de
overheid, wordt of kan worden bespeeld.


Wenst een overheid, vanaf de laagste gemeenteoverheden tot en met de
hoogste wereldoverheid, zo aldoor de vrede te bevorderen en te
bewerkstelligen, dan moet zij eerst zelf daartoe positief en constructief zijn
ingesteld.

De lágere overheden meer hórizontaal (persoonlijk en wetmatig) regelend en
coördinerend het samenleven der onderhorigen in hun doen en laten,
wedijver en wedren, concurrentiestrijd en topprestaties, bij voldoende
handhaving/bevordering van ook de tendens naar ontdierlijkende en
vredelievende menselijkheid en menswaardigheid "naar hogerop".

Terwijl bij elke vérticaal hógere overheid (onder wetmatige en persoonlijke
bewindvoering) deze verticale tendens van meer belang dient te zijn; zoals
in het tegengaan/oplossen van massaal-horizontaal gerichte
veroveringstochten op allerlei gebied van (over)heersingsdrang  -  maar
behoort, positief en constructief, een welgezind streven naar voldoende
welvaart en welzijn voor een iéder hier practisch aldoor hoog te worden
gehouden ter bewerkstelliging daarvan.                                                     * - * - *