Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.    


Politiek  Periek  (45).   Huizend.


Nog niet eens zo ver hier vandaan is er een streek met nogal wat huizen;
en zo te zien, probeert men in elk huis te huizen naar wat ondering in
tamelijk goed overleg is overeen gekomen  -  in het ene huis verdeelt men
alles gelijk op, in een ander huis heeft het hoofd van het gezin zowat in
alles voor het zeggen, in een ander huis leven allen naar en voor meer
één beginsel, één levensbeschouwing, enzovoort.

Maar toch, zijn er binnenshuis, helaas, nog vrij wat onenigheden, die zich
opdoen, ook van buitenaf of daarentegen naar buiten toe uitgaan, in
nogal wat negatieve, ook wel wat dierlijke uitlevingen; een zekere, nogal
algemene menselijke ontaarding en tegenwerking, die "als een zwarte,
wat indringende/verduisterende wolk over de gehele woongemeenschap
hangt".

Een ieder, de een wat meer de ander wat minder, is hier dan ook  bezig
die duistere dreiging buitenshuis te brengen of te houden, zodat er alsnog
nogal welvoeglijk en veilig kan worden (samen)geleefd  - en stookt men
daar overal, de een wat vuriger dan de ander, een vuur om die "vreemde"
wolk weg te drijven en te houden, maar een wolk, die toch maar niet wil
optrekken en wegtrekken, juist ook, omdat men elkaar tegen elkaar
opstookt.


Zo viel er voor mij van deze verre en toch nabije streek te leren, dat men
maar al te snel vervalt, als ook wel "gewoon gangbaar", tot het voeren van
een zo te noemen "machtspolitiek", naar wat men maar ten eigen voordele
"daartoe gemachtigd" vermágt  -  in plaats van als eerste algemene stelregel
te stellen en te (doen) streven naar matiging, zoals in velerlei confrontatie en
nastreving; naar de inzet van algemeen welzijn; naar de waardering dat, in
een waar onderzoek, alles en een ieder een waarde, z'n waarde, heeft. 

Het is hoogst belangrijk dat de eigen belangen worden en zijn gevoegd in
een welvoeglijk, welsamengevoegd, samenleven; opdat het samenleven en
daain/daarbij ook het eigen, persoonlijk leven zich niet ontaardt en ontregeld
wordt in een meer blindelings voortleven naar zozeer slechts eigen belang,
al te zeer ten koste van andermans belang, van een andere samenleving of
natie, want hieruit volgt als vanzelf een bestrijding er van, een strijd, een
oorlog, waarin allen min of meer betrokken raken, die velen ondergaan en
waarin menigeen zijn/haar eigen ondergang vindt.


                                                           
                                                         *  -  *  -  *