Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.    


Politiek  Periek  (47).   Verzette inzet.

Bloeiende liefde is als een bloeiende bloem  -  als de komst/bekomst
tot en van een ander leven, waarin, in (wederzijdse liefde) 
verénigende genegenheid (tot elkaar), er de inzet/"zaadlegging/
zaadontkieming" is tot een nieuwe beleving/opleving in eenheid.

We mogen dit beeld vast wel een keer vasthouden:  een wederzijdse,
zelfopofferende genegenheid tot elkaar, waarop de mens voortbouwend
denkt en doet; zelfzuchtige heerszucht/bezitzucht/eerzucht/gewinzucht/
regelzucht, die "ontaardt" in een aanwerking van een verénigd
samenwerkende geaardheid alwaar en waartoe de wederzijdse liefde zich
zet zozeer ten voordele van de ander.

Een wederzijds voedend, vervullend, voldoening gevend (aan)leven, met
een gezellige, opwekkende opleving van beide gezellen; een toevoegen
van bloem na bloem aan een bloemenveld, waaraan en waarin men niet
moede wordt te arbeiden.


Edoch, wat kan liefde óók nog zijn, zoals de liefde tot z'n beroep, een
emotionele, niet aflatende betrokkenheid op enige  beroepsuitoefening,
een inzet waarin men zijn zinnen verzet, een niet te bedwingen
persoonlijk-partijdig handelen die tot desastreuze gevolgen kan leiden
  -  zoals een Napoleon, die zijn land zó lief had, maar het intussen
verslond en het met man en macht voerde naar de afgrond.

Zo is een arts pas berekend voor zijn beroep met niet zozeer de
wezenlijke liefdevolle betrokkenheid voor zijn patiënten, maar met de
werkelijke liefde voor de techniek der gezondmaking; zoals ook een
bewindsman nooit zijn persoonlijke stokpaardjes in de bewindvoering
mag berijden, maar tevreden moet zijn in het vredelievend zich inzetten
voor het desbetreffend landsbelang en volksbelang zelf.

Elke betrokkenheid is zelf inderdaad zeer betrekkelijk.                                                 * - * - *