Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  


 
Politiek  Periek  (49).   Belang(en)rijk.

Zoals scheuten uit een wortel opwassen tot mededingende/wedijverende
stengels, zo lengen onder de mensen de behoeften tot medewerkende/
tegenwerkende belangen.

Een mens heeft vele behoeften, zoals voeding en kleding, geld en goed,
geestelijke en materiële, om een onderkomen of enig bekomen, naar
velerlei uitleving/beleving/bestemming/bescherming; een ieder is rijk aan
belangen, is een belangrijk belangenrijk.

En elk belangenrijk tracht te beïnvloeden en te bemachtigen, te erven en
te werven, in een al verdere en vollere behartiging en voldoening van en
aan het verlangen in die belangen; en zullen er in deze belangenstrijd 
vele persoonlijke belangen in onderlinge gelijkheid en medewerking
samenvallen en die kleine belangenrijken verenigen tot grotere
belangenrijken, zoals verenigingen, belangengroepen, (politieke) partijen,
natiën, (internationale) machtsblokken, terwijl andere belangen(rijken)
elkaar weren en pareren en zo veelal tot allerlei machtsevenwichten
tussen tegengestelde belangen komen, in het klein tussen (elkaar
beconcurrerende) mensen/gezinnen/leefkringen en in het groot meer
beroepsmatig tussen allerlei belangengroepen, politieke partijen,
natiën/wereldmachten  -  wie, alsnog vredig, de meeste zal zijn, zoals
met meeste zeggenschap, terwijl het in het elkaar bestrijden zeg wel
tot oorlogspolitiek en het voeren van oorlogen zelf kan komen.


In een meer geciviliseerde samenleving, onder ook overheidsgezag, zijn
deze belangen danwel aanvankelijke behoeften door ook een
opvoedkundig aankweken en tolereren, gebieden en verbieden, als meer
zorgvuldig gekruid ontdaan van allerlei onkruid, zoals moord/roof/
verkrachting/enzovoort; terwijl onder andere internationaal, zonder ook
een voldoende effectief mondiaal overheidsgezag erboven, dit onkruid
nog welig tiert en in allerlei oorlogvoering moord/roof/verkrachting
wordt toegestaan, ja, vooral wordt voorgestaan . . . . hoewel in zoveel
technische vooruitgang/productie en menselijke bezonnenheid/
humaniteit (vanonder gezaghebbende overheden) reeds elkeen in
zijn/haar toelaatbare alsook noodzakelijke behoeften kan worden
voorzien, en de nationale/internationale belangenstrijd/oorlogvoering,
gemeten naar elementaire menselijke behoeften, als meer en meer
een onverantwoord, "kunstmatig" in stand gehouden strijd wordt.

Onder ook allerlei regeling van overheidswege, is er te voorzien in
allerwege persoonlijk/partijdig tekort; waarmede uit practisch beginsel
onpartijdigheid en menswaardigheid al meer hoog te houden en
omhoog te brengen is.


                                                 
                                                     * - * - *