Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  

Politiek  Periek  (50).   Menocratie.

Veelal is de gevestigde politieke wetenschap van mening dat er slechts
twee regeertypen bestaan, namelijk elementair de dictatuur en de
democratie  -  met daarop en daartussen allerlei variaties en tussenvormen;
maar er bestaat nog een derde regeertype.

Als dictatuur, heeft de overheid één persoon aan de top, die het als dictator
min of meer alleen voor het zeggen heeft aan welke wetten en regels en
bevelen het onderhorig volk al wonend en werkend zich te gedragen, te
houden heeft op straffe van onder andere boete en/of gevang.

Als democratie wordt er doorgaans weinig anders geregeerd: het volk
kiest op zijn tijd welke politieke partijen de meeste aanhang hebben,
waarop er een coalitie wordt gevormd met (nipt) het overwicht in het
parlement  -  en zolang de desbetreffende parlementsleden dan maar
als naar opdracht "slapend" voor of tegen stemmen, is niet alleen
het van overheidswege gegeven voorstel bekrachtigd, maar heeft de
oppositie zo ook geen enkele werkelijke invloed op enig overheidsbesluit.


Maar er is nog een derde regeringsvorm mogelijk, de zo te noemen
menocratie, waarin het volk middels de gekozen volksvertegenwoordiging
metterdaad zijn mening doet gelden inzake allerlei regeerbesluit en
uitvoering daarvan.

Alle parlementsleden, van álle gekozen politieke partijen, geven dan hun
mening inzake enig regeringsvoorstel: voorstemmers, tegenstemmers en
die geen mening hebben, die zich, door welke oorzaak of om welke reden
dan ook, zich van stemming onthouden  -  zeg plus-, min- en nulstemmers.

Overweegt onder álle parlementsleden het aantal nulstemmers, dan is dat
voorstel als niet ter zake doende en zonder meer afgekeurd; overwegen
evenwel de voorstemmers én tegenstemmers gezaam op de nulstemmers,
dan staat dat voorstel ter discussie, eventueel ter nadere bespreking,
waarbij in overweging van de voorstemmers op de tegenstemmers dat
voorstel wordt aangenomen ter verwerkelijking ervan, terwijl in de
overweging van de tegenstemmers op de voorstemmers dat voorstel
niet wordt verwerkelijkt, dan eventueel wél indien (met voldoende
instemming) gewijzigd.


                                                  * - * - *