Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  


Politiek  Periek  (51).   Wettig.


De wet is essentieel in haar álgemeenheid, algemene geldigheid; en doet
de overheid zich algemeen gelden in het opleggen van een wet, die zich als
een deken over en op de samenleving legt  -  voor het ene, minder
individueel werkzame individu wat/meer meewerkend/koesterend/
bevoordelend/oprichtend, en voor een ander, onder de mensen meer
individueel voortlevend individu wat/meer tegenwerkend/verstikkend/
benadelend richtend.

Een wetoplegging houdt aldus zo ook, zozeer in het bijzonder, een zekere
regelgeving/regeling in, geeft het algehele samenleven een bindende
leefrichting/samenlevingskoers, waarbij de gebieder de bevolking op zijn
zeggenschapsgebied gebiedt als een zwerm niet meer zo (individueel)
voort te zwerven, maar de toevlucht te nemen tot een gemeenschappelijke
vlucht  -  zoals ten oorog of ten vrede.

Een uitgevaardigde wet is als een bindende voege, waarnaar zowel een
ieder alswel het gemeen zich voegzaam heeft te voegen, hetzij goedschiks/
vrijwillig hetzij kwaadschiks/gedwongen.


Het valt aldus niet te loochenen, dat een (juiste) overheidswet in haar
begunstiging van de algemeenheid/gemeenschappelijkheid/
gemeentevorming/samenleving de nivellering/ordening/ordebestendiging en
zo de constructiviteit onder de onder elkaar individueel meer losweg/
losbandig voortlevende/aanwerkende burgers ten goede bevordert.

Overheidswetten, die de burgers als diénstig dienen te bergen tot een
geborgen streven en werkzaam zijn naar/aan een welzijn voor zich en het
algemeen, maar ook niet te nauw/knellend moeten zijn opgelegd tot een
gefrusteerd, juist úit de band springend (samen)leven  -  waarbij er weer
onderscheid gemaakt moet worden tussen wetopleggingen van lagere
overheden, die meer een gelijkgestemde (zoals qua overtuiging,
beroepsmatige bezigheid) burgerij onder zich heeft, en van hogere
overheden, over meer een verscheidenheid aan burgers.                                                       *  -  *  -  *