Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  


Politiek  Periek  (54).   (R)evolutionair.


Waar de macht vermag, daar is macht vermogen  -  hoewel niet alle
vermogen machtig is, maar ook krachtig, naar althans de opvatting in/van
een zich beroerend- contra een oproerig bestaan.

Machtig is dan de kalme zee, een zeer vermogend vermogen dat heel veel
stil-aan geleidelijk (wel)dadig vermag te doen, dat rustig maar aanhoudend
al kabbelend en babbelend en sabbelend van alles doorwekend overwint,
dat dan zo vreedzaam is alswel lijkt, maar daarentegen zo wreedzaam blijkt
alwaar het stormachtig meedogenloos verslindt, verzwelgt en bedekt, waar
het al doorwerkend het land eerst drassig en dan plassig maakt en het
voorts overmogend overstroomt en bezet.

Dergelijke vermogens, machtig en krachtig, zijn er nog zoveel; vermogens
van geld en goed, van denken en doen, op allerlei terrein, van allerlei aard,
in allerlei toestand.


En alzo heeft het vermogen zich ook gelegd en gelaagd in de overheden als
mogendheden, zich zelfs gelegerd in legers, die mét elkaar (groot)machtig
optrekken of zich tégen elkaar krachtdadig opwerken.

Mogendheden, die als meer evolutionair, in een meer vreedzaam, wederzijds
constructief gevoerde machtspolitiek met elkaar elkaar (op)bouwend
optrekken; danwel als meer revolutionair elkaar trachten teniet te doen in
een wat/meer krachtdadig optreden en vertreden van elkaar.

Op trouwens alle levensterrein het verschil tussen een meer contructief  of
een meer destructief met elkaar samenleven in een samenleving.                                                   

                                                        * - * - *