Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  

Politiek  Periek  (55).   (On)volledig.


Het verhaal is al twee en een half  duizend jaar oud en bij velen bekend,
het verhaal van de snelle Achilles en de langzame schildpad, die samen
een wedloop houden en waarbij de schildpad eerst een voorsprong
gegeven wordt.

Komt A. waar de schildpad begon, dan is de schildpad al weer verderop;
en doorloopt A. dit laatste verschil in afstand dan is de schildpad wéér
verderop . . .  en doorloopt A. dit laatste verschil in afstand dan is de
schildpad: al wéér verderop, enzovoort, zodat A. de schildpad nooit
inhaalt.

Men heeft op allerlei manier gedacht over de tijd, waarin A. weer een
afstand aflegt, en de ruimte/afstand die A. steeds weer in tijdsduur
overbrugt, terwijl de schildpad intussen al weer verderop is, maar tot nu
toe heeft nog niemand met de elementen tijd en ruimte een algemeen
aanvaarde oplossing aangedragen hoe tóch A. de schildpad op een
gegeven moment ook maar een centimeter lengte vóór was.

Tot . . . ik mijn glas, met wijn, had opgedronken en verbaasd was dat het
wijnglas daarop niet (glashard) was verdwenen, maar wel de wijn.

En zo bedacht ik me daarop ook, dat er sprake was van een wedloop,
van snelheid, van de activiteit zelf; en hoewel deze, als geborgen,
uitgedrukt in tijd en ruimte (zoals de snelheid van 50 kilometer per uur),
het in deze wedloop zelf, zeg inhoudelijk, gaat over de gáánde activiteit,
als een voorttrekking, in de betrekking tussen A. en de schildpad, en niet
in haar gevat bestáán, úitgedrukt en geborgen in tijd en ruimte.


Dergelijke de eeuwen verdurende misleiding, zoals hier verhaald door de
wijsgeer Zeno, uit de oud-Griekse school der eleaten, treffen we ook tot
op en in het heden aan, zoals in menige starre presentatie van een zeker
staatsinzicht.

Zoals een ieder voor zich in het maatschappelijk, burgerlijk leven inzake
zijn doen in een zekere eigen levensbeschouwing, staat menige politicus
aldoor maar door een zekere staatsvorm alswel staatsconstructie voor om
onder die dekmantel eigen, gemeenschappelijke, belangen en doeleinden
te kunnen dienen.

Het is goed, voldoende ontzag te hebben voor het gezaghebbend
staatsgezag, voor zo menige wetstellende staatsinstelling; maar waar het
in elke stáátsconstructie op aan komt, is de staatsmácht zelf, het werkelijk
inzetbaar vermogen om zich alsnog werkzaam/werkelijk te doen gelden.

Het is van het éérste belang een staatsbestel in stand te houden, een
vast netwerk van "richtlijnen en kanalen"; maar van het gróótste belang
is de politieke inzet, het zekere gebruik van dit netwerk, zoals, van welke
richtlijnen wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt alsook, "waarmede
worden deze kanalen in de politieke taakvervulling gevuld, in welke mate
worden zij voortvarend bevaren".

En zo dient immers ook elke burger zich volledig ledig te houden naar
de eigen en de gemeenschappelijk gestelde instellingen.                                                    * - * - *