Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  


Politiek  Periek  (56).   Baatzucht.


Mijn informant de uil vertelde me over de vogels, over hun voordeel boven
de niet-gevleugelden, over hun hoge vlucht en hun bewind over de
landdieren.

Het heersen, het steeds oog hebben en oog houden voor en op vele
ondergeschikten en mededingers, gaat niet altijd even gemakkelijk en
moeiteloos; maar mijn zegsman zei, dat de vogels tot zowel  de lusten
als de lasten van het regeren werden gemotiveerd/gedreven door hun
beestachtige vraatzucht  -  die overigens alom onder alle dieren wel bleek
te heersen.

Dit overwicht van de vogels over alles wat op het land leeft werd nog
verder als automatisch uitgebuit door de buit zelf, door de nartuurlijke
tegemoetkomendheid van de lagere aan de hogere, en niet/nauwelijks
omgekeerd, omdat ook het landgedierte nogal eens wilde ópklimmen,
om van een wat hogere, meer overzichtelijke positie te kunnen profiteren
  -  als, zo verhaalde de uil verder, een ópwassen naar een volwassen
mededinging naar de heerschappij van het gevogelte.

En inderdaad, kwam het zo ook menigmaal tot last van de vogels, waar
bijvoorbeeld de vogelnesten, met daarin "het begin van het vogelleven",
werden buitgemaakt  -  als was het dan de omgekeerde heerserswereld.


Tegen het duister worden van de avond, ging de uil naar buiten  -   zelf
keek ik tegen het duister aan en zag het duister in.

Immers, ook de mens onder de mensen streeft veelal omhoog, ook mij
ontging niet de vrij algemeen heersende menselijke baatzucht: de
baatzucht die slechts gebaat is met nieuwe baten, de winst bij het winnen
die de winnaar in staat stelt te gaan óverwinnen, overheersen, als in een
overheid over de overwonnenen . . . tja, wát een overheid.                                                       * - * - *