Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  

Politiek  Periek  (57).   Pres(en)tatie.


Presentatie en prestatie, dat is mede zozeer het leven.

Doorgaans is het niet voldoende, dat het (mensen)bestaan zich presenteert
van er te zijn, maar moet het bestaan in werkelijkheid ook presteren, er aan
werken, om voort te bestaan.

En zijn er mensen bij elkaar, wordt de groep groter, de bevolking dichter,
dan werkt en presteert men op allerlei manier ook tegen elkaar op om voor
zichzelf een (voort)bestaan te veroveren, "om mee te tellen", om ook erkend
te bestaan onder de mensen: om boven de ander(en) uit te groeien  -  en is
daarmede ook "groei" wel het wachtwoord in het samenleven, beduidt
stilstand reeds achteruitgang (en ondergang).

Voor zijn groei parasiteert het nog onvolwassen kind op zijn ouders en zijn
omgeving; en zo parasiteert ook elke (onder andere) geestelijk onvolwassen
volwassene op anderen in het "knechten van de samenleving", in het zeg
maar onoorbaar innemen van andermans prestaties/voortbestaan/bezit.

Evenwel als meer oorbaar en achtbaar, zet men zich in in de samenleving,
voor zowel zichzelf als voor anderen, met een (op)bouwende arbeidzaamheid
en vakkundigheid, meer verfijnd meer kwalitatief dan kwantitatief, met een
daarin ook zich ten dienste doen staan van machine en techniek  -  waarmede
een ieder op een kleine vestigingsgrond zich een rijk (voort)bestaan kan
verschaffen.


Op zulk een groei naar meer kwalitatieve volwassenheid, met haar vruchten
ook van meer rijkdom en vreedzaamheid, mag ook geen overheid
achterblijven, doch moet daarentegen in deze ontwikkeling veeleer voorop
gaan.

En zoals de maatschappij zelf zorg draagt voor een al hogere kwaliteit van
de producten en van de producerende productiemiddelen, zo moet de
overheid op haar eigen terrein zorg dragen voor een al hogere kwaliteit van
het samenleven zelf en van het daartoe dienstig staatsbestel  en bestuur  -  
ter mede verheffing van samenleving en maatschappij middels modellering
en regeling, wetgeving en wetnaleving, constructiviteit en wélgezindheid.


                                                          * - * - *