Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.  

 Politiek  Periek  (58).
  Twee-eenheid.

Je ziet ze nergens in het wegverkeer, auto's met twee bestuurders, twee
stuurwielen, twee paar bedieningspanelen, twee stel bedieningspedalen;
in het menselijk verkeer daarentegen, is in elk huwelijk of compagnonschap,
in elke grotere of kleinere samenlevingsband, zulk een tweeheid gewoon.

In elk samenlevingspaar/samengaan draagt elk der partners het zijne/hare
bij tot samen één geheel, beiden bedienen en sturen voort; wat hen als
overdwars bindt, tót elkaar, is de samenlevingseenheid der tegendelen, van
bijvoorbeeld man en vrouw, "als van plus en min tot in neutraal", zoals in
liefde danwel genegenheid tot elkaar in onderlinge gehechtheid; en wat hen
als overlangs wat meer of minder samenhoudt, mét elkaar, is de
samenlevingseenheid der gelijkheden  -  van gelijke belangen/overtuigingen/
doelstellingen/interesses enzovoort.

Is in zowel het een als het ander behoorlijk voorzien, dan gaat het met zo'n
samenlevingseenheid doorgaans wel goed; in het overdwars zich geven der
parners/partijen staat het stil, en in het overlangs zich geven der partners/
partijen komt het wel op gang, in ook de algehele gang der totale samenleving,
mits de belangen/enzovoort gelijk-op blijven sporen; want komen zij onder
elkaar te zeer af te wijken, of worden zij zelfs tegengesteld, dan gaat de vaart
eruit, wordt ook de overdwarse samenlevingsband, zeg "het chassis",
verwrongen en maar al te dikwijls verbroken/gebroken.


Het is veelal moeilijk zo'n "dubbel" bestuurd samenlevingselement voldoende
intact te doen blijven en het de nodige vooruitgang te geven in ook het kader
van de algehele samenlevingsloop  -  bij hier een groot falen, is de chaos groot.

Het algemeen bindmiddel van overheidswege heet dan gemeenschapsbelang,
met het nakomen hiervan van daartoe gestelde wetten  -  met als gevolg een
beleid, die kan leiden tot een te strak getrokken en knellende heerschappij
over het volk.

Derhalve een bestuur, die de samenleving wettig stuurt langs welgebaande
wegen, met tussenin het wegenstelsel de (over)blijvende mogelijkheden voor
constuctief een maatschappelijk en persoonlijk ondernemen en leven naar
eigen mogelijkheden/bekwaamheden/behoeften/inzichten.


                                                            * - * - *