Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (7).
  Innemend.


Elk spel heeft zijn reglement en elke strijd zijn regels, en in overeenstemming
daarmede wordt ook elk politiek spel gespeeld en elke militaire strijd
gestreden  -  maar in beide gevallen is men uit op de overwinning, op de
onderwerping van de ander, op de hegemonie, op uiteindelijk de
alleenheerschappij, wat in alle geval (in princiep) een totalitair streven is.

Het politieke spel is evenwel een (in ontvangst) nemen middels een geven,
middels velerlei aanbieding; de politiek is meer indirect, zij zal niet direct
nemen wat voor het nemen ligt, maar doet aanbod op aanbod, doet een
passend bod waarmede de politicus zijn tegenstander denkt te kunnen
overhalen, te vangen en te winnen tot een vrijwillige gave, overgave.

De militaire strijd daarentegen is een direct nemen en verwoestend in zijn
afdwingend optreden; een dodend bedrijf, dat meedogenloos haalt wat het
vermag te halen, dat een onvrijwillig prijsgeven en overgeven eist van elke
waarde, levenswaarde en van het leven zelf.

De zo nog wel welgezind werkende politicus leert dienovereenkomstig dan
ook, dat in eerste beginsel diefstal en moord ontoelaatbaar zijn  -  en de
politieke overheid waakt er dientengevolge ook over dat deze en dergelijke
verkeerde zaken bij de onderdanen niet onverhoeds, zeg maar niet
voorbedacht/voorbereid plaatsvinden.

Doch op het militaire slagveld staat zulk een opzettelijk nemen en innemen  
van stad en land, leven en goed, buit en buitenkans hoog aangeschreven en
is moord en geweld, roof en ruïnering, juist een eerste verdienste.

Geeft de politiek, zij het veelal slinks en verdraaid, doorgaans toch altijd nog
wel weer een weinig ruimte om te ontkomen en te bestaan, het krijgsgeweld
toont zonneklaar waar het voor staat en strijd, vecht alles wat bij de
tegenstander leeft of levensvatbaar is direct aan, is hard en hardvochtig.


In de huidige tijd staat men meer afwijzend tegenover roversbenden en
openlijke vrijbuiterij, struikrovers en straatschenderij  -  en wordt de politiek
ruim de eerste plaats toegewezen.

Waar echter de politiek faalt, pleegt men toch over te gaan tot een
gewelddadig/politioneel/militair ingrijpen.

Want . . . . waar de politiek zó "innemend", ontwapenend wurgend werkt en
aldoor doorwerkt, doorgewerkt heeft, waar zij als in een blinde doorvoering
van haar vangprincipe voor velen heeft geleid tot een hoogst verschraald,
verloederd/mensonwaardig bestaan, dan kan het zijn dat men zich toch
bevoorrecht voelt en acht alsnog een wapen te vinden of te weten waarmede
men zich kan verweren, of waarmede men zich militair-acceptabel kan
terugtrekken tot in de dood  -  die de metgezel is van de dodelijk geketende
slaaf en van de zelfkant van de samenleving.                                                 * - * - *