Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (21).
  Politie(k)


Alle contacten tussen de mensen zijn evenzovele open poorten waardoor
men toegang heeft tot elkaar voor enige wederzijdse samenwerking/
samenleving volgens een "redelijk geven en nemen", maar waardoor men
ook van alles kan verwachten en waardoor men ook zelf uit kan trekken in
een overmatig "nemen" of overmatig "geven".

In deze werkelijk open verbindingen treffen we de eerste werkzaamheden
aan van het politieke bedrijf om zich op te werken ten koste van de ander  
door de ander op allerlei manier te bewegen meer te "geven" dan te "nemen",
danwel zich te onderwerpen aan het gezag van de ander.

In allerlei gezamenlijke ondernemingen is veelmaals het streven het algemeen
peil van welvaart of welbevinden omhoog te brengen; echter zal dikwijls in het
bijzonder de een zich trachten uit te werken boven de ander   -   en staat hier
de wieg van de politiek: wie hieruit in het volwassen worden als de machtigste
opwast, die heeft alle overige machtsstrijd op zijn/haar machtsgebied al min
of meer in de hand en zal daarin velerlei aanwijzingen geven en regelingen
treffen ten gunste van doorgaans bovenal zichzelf.

In deze wel als (soms hoogst) kwalijk aan te merken machtsstrijd, zal evenwel
van begin af aan aan de door de ander gestelde regels en wetten niet altijd
even goedschiks worden gehoorzaamd; en staat zo de politiek, de politieke
regelgeving, nooit alleen, maar ligt er in die wieg der belangenstrijd een
tweeling:  de politiek en de politie, de gezagsuitoefening en de
gezagshandhaving, de zeggenschapsvestiging en de zeggenschapsbevestiging,
het gelden en het doen gelden.


In wezen is het moeilijk te zeggen wie van die beide, de politiek of de politie, de
eerstgeborene is.

Het is in de bestaansstrijd als met het opborrelen uit het zeepsop, uit de
baaierd van het bestaan, van een zeepbel tussen alle andere tegen elkaar aan
borrelende zeepbellen: dringt of verdringt de boreling eerstens, is het eerstens
een gelden of vergelden tussen de andere?

Maar zoals men de kip éérst stelt bóven het gelegde ei  -  ofschoon ook hier niet
te zeggen valt welk van de twee het eerst was in de levensontwikkeling, de kip
die het ei legt of het ei waaruit de kip voortkomt  -  zo wordt de politiek éérst
gesteld in de samenlevingsontwikkeling bóven de politie, staat de gezagdrager
in dienst van de gezaghebber ("zoals de enig bezit nadragende knecht van de
dat bezit bezittende meester"), terwijl het toch wel moeilijk valt te zeggen: is er,
in de aldoor wat/meer veranderende werkelijkheid, eerstens de (theoretische)
regelgeving, als de regeling van aldoor weer wat/meer optredende
ongeregeldheden, of is er eerstens de (practische) regulering volgens gegeven
regels naar een andere, weer anders veranderende werkelijkheid?

Echter treden zij altijd samen op; waar op het gebied van wat men geméén heeft
de politiek meer universéél in eenheid (van beslissing) aanwezig is, aldaar is ook
de politie, meer unifórm in gelijkheid, in werkelijkheid (heel beslist) werkzaam.

En is het kenmerk van een goed/perfect georganiseerde samenleving, waarbij
men overigens van mening mag verschillen van wat hier onder goed te moeten
verstaan, een perfect georganiseerde politiek, politieke overheid/bedrijvigheid,
naast een perfect georganiseerd politieapparaat/politieoptreden.

Bij gemis van dit kenmerk, wat internationaal grotendeels het geval is (van
zozeer, in ook optimale functie, een mondiale overheid en een mondiaal
politieapparaat), zijn zeg maar de vrijbuiterspractijken in de (internationale)
bestaansstrijd zeker.
                                                           * - * - *