Welkom op mijn website  www.denkenopdiepte.nl


                           MIJN GEDACHTEGOED.
                           (doel: denkstof ter overdenking).

                 
                  Een gegeven verslag van wijsgerig                   Tevens mijn denkbeelden
                  onderzoek naar de gronden en                         inzake samenleving en
                  werkingen van het bestaan.                             maatschappij.

                  Een ongedachte trektocht door                         Gegeven onder de rubriek:                        
                  denkelijk het bestaan, gegeven                          Politiek  (zie onderaan).   
 
                  in tientallen denkthema's.                                

                                                                                                                

                                                                                    
                                                     INDEX.
                                                                                                          
        Hoofdstuk 1.     Het Transcendente.                                    


     Hoofdstuk 2.     De stoffelijke natuur.


  Hoofdstuk 3.   De levende natuur.


         Kort  Nawoord.

      
       Opdiepingen.                                                                                        Politiek.

                                                                                                                      INDEX.
       INDEX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Politiek  Repliek.
       Opdieping (1).  Het gewisse der wiskunde.
                                                                                                                Politiek Periek (1).  Zeggenschap.
       Opdieping (2).  Iets en niets.                                                                                                            
                                                                                                                Politiek Periek (2).  Gedreven.
       Opdieping (3).  Oerspronkelijk.
                                                                                                                Politiek Periek (3).  Volwassen.
       
Opdieping (4).  Macht.
                                                                                                                Politiek Periek (4).   Invloed.
       Opdieping (5).  Kracht.
                                                                                                               
Politiek Periek (5).   Dienstig.
        Opdieping (6).  Energie,
                                                                                                                Politiek Periek (6).   Batig.
      Opdieping (7).  Leven.
                                                                                                               
Politiek Periek (7).   Innemend.
     
Opdieping (8).  Bewustzijn. 
                                                                                                                
Politiek Periek (8).   Kansrijk.
      Opdieping (9).  Zicht.    
                                                                                                               
Politiek Periek (9).   Onderhandelen.
      Opdieping (10). Wil.
                                                                                                               
Politiek Periek (10).  Heersen.
      Opdieping (11).  Zin.
                                                                                                               
Politiek Periek (11).  Tactiek.
      Opdieping (12).  . . . en Zede.
                                                                                                               
Politiek Periek (12).  Partij.
      Opdieping (13).  Geestelijk.                                                                                                                
                                                                                                               
Politiek Periek (13).  Vereenzelviging.
     
Opdieping  (14).  Verstand.
                                                                                                                
Politiek Periek (14).  Banen.
                                                                                                               
                                                                                                                Politiek Periek (15).  Inleving. 

                                                                                                                
Politiek Periek (16).  

                                                                                                                Politiek Periek (17).  Gemeenschap.

                                                                                                                Politiek Periek (18).  Begaan.


                                                                                                                
Politiek Periek (19).  (On)afhankelijk.
                                                                                                               
                                                                                                                Politiek Periek (20).  Overeenstemming.
                                                                                                               
                                                                                                               
Politiek Periek (21).  Politie(k).                           

                                                                                                                Politiek Periek (22).  Strevend.

                                                                                                                                            Politiek Periek (23).  Expansie.

                                                                                                                                            Politiek Periek (24).  (On)zekerheden

                                                                                                                                           Politiek Periek (25).  Ongedurig.  

                                                                                                               Politiek Periek (26).  Verdragen.

                                                                                                                                           Politiek Periek (27).   Een en verdeeld.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                           Politiek Periek (28).   Geloof-waardig.

                                                                                                                                           Politiek Periek (29).  Re(a)geren.

                                                                                                                                           Politiek Periek (30).   Omgang.
                                                                                                                                           
                                                                                                               Politiek Periek (31).   Opvoeding.

                                                                                                               Politiek Periek (32).   Inschikkelijk.

                                                                                                               Politiek Periek (33).   Verantwoording.

                                                                                                               Politiek Periek (34).   Hoogstand


                                                                                                               
Politiek Periek (35).   Leefstijl.

                                                                                                                                           Politiek Periek (36).   Mennend.

                                                                                                             
  Politiek Periek (37).  (On)veranderlijk.                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                               
Politiek Periek (38).  Recht.

                                                                                                               Politiek Periek (39).  Gestaafde strijd.

                                                                                                                                           Politiek Periek (40).   Zo Menselijk.

                                                                                                               Politiek Periek (41).    Recht en plicht.

                                                                                                               
Politiek Periek (42).    Overmacht. 

                                                                                                               
Politiek Periek (43).   Torenend.

                                                                                                               Politiek Periek (44).   Gezind.

                                                                                                               Politiek Periek (45).   Huizend.

                                                                                                               Politiek Periek (46).   Vrije initiatief.
                                                                                                               
                                                                                                               Politiek Periek (47).   Verzette inzet.

                                                                                                               Politiek Periek (48).   "Sleutelen".

                                                                                                               Politiek Periek (49).   Belang(en)rijk.

                                                                                                               Politiek Periek (50).   Menocratie.

                                                                                                               Politiek Periek (51).  

                                                                                                               Politiek Periek (52).   Heer en maat.

                                                                                                               Politiek Periek (53).   Drenkeling.

                                                                                                               Politiek Periek (54).   (R)evolutionair.

                                                                                                               Politiek Periek (55).  (On)volledig.

                                                                                                               Politiek Periek (56).   Baatzucht.

                                                                                                               Politiek Periek (57).   Pres(en)tatie.

                                                                                                               Politiek Periek (58).   Twee-eenheid.
  
                                                                                                               Politiek Periek (59).   Sterk en zwak.