Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (13).  Vereenzelviging.Het is een mens eigen niet alleen zichzelf te zijn, maar  ook zich te
(kunnen) vereenzelvigen  -  met anderen en wat anders, allerlei kennis
en kunde, materieel bezit en geestelijk goed, voorstelling en uitspraak.

Hoe meer er ligt aangebracht om zich ermede te vereenzelvigen, hoe
meer iemand zich vereenzelvigt met wat er daartoe ligt aangedragen,
hoe meer dat die persoon kan beïnvloeden alswel ook kan sterken naar
een hogere eigenwaarde, naar meer zelfbesef/zelfrespect, naar een
grotere zelfstandigheid.

Zulk een (doen) groeien naar méér, gróter, hóger, béter, voldoet in het
zich opdoen onder van alles wat zich óók opdoet; draagt bij tot het zich
handhaven onder al wat en wie zich tevens al rijkelijker tracht te
handhaven.

We hebben hier te maken met het verzelfstandigingsproces van een
ieder, met het volgens aanleg zich toeleggen naar meer eigenwaarde/
autotomie/zelfbeschikking/zelfbestuur.

En dit geschiedt niet slechts individueel, maar ook in groepsverband  
-  de verzelfstandiging van clubs/verenigingen/gemeenschappen/
bedrijven/colleges/overheden/landen met alle hun eigen reglement/
statuten/wetten.

Met de opkomst van al deze zelfstandigheden, en met het zich sterken
van elk daarvan ten koste van de ander, is er dan de strijd om het
bestaan van en tussen deze zelfstandigheden van leven en samenleven.

Een strijd die bij decreet niet met alle middelen mag worden gevoerd,
doch die doorgaans toch sluiksgewijs en omslachtig doorgaat met
allerlei tactiek en trucage  -  volgens zogezegd een zekere
persoonlijke politiek, maar ook verenigings-/bedrijfs-/landspolitiek.


Hoewel er zo van overheidswege dit elkaar bestrijden waar mogelijk
wordt gematigd, en geregeld/gecoördineerd naar op z'n best een meer
positief/constructief leven en samenleven: deze soevereine staten zijn
onder elkaar tot op heden nog steeds in zo'n zelfde strijd gewikkeld,
politiek of zelfs militair, met eerstens het oogmerk van een eigen
opgang bij tweedens "zo nodig" andermans ondergang.

Zolang dan deze internationale strijd met ook zijn toonzettend
karakter voortduurt, zolang de natiën niet eerstens en overheersend
doen aan zelfhandhaving en zelfontwikkeling uit eigen middelen,
zolang zal dan ook de binnenlandse misdaadbestrijding niet
volvaardig en effectief kunnen zijn . . . .en wordt de misdadigheid
daarentegen wel in de hand gewerkt  -  "want waar de grote
staatslichamen schudden, daar geraakt ook inwendig/binnenslands
van alles in opschudding".

                                      *  -  *  -  *