Maak  Kennis  Met  Kennis  
En  Blijf  Bij  Kennis.Politiek Periek  (2).  Gedreven.


Zomin als wijduit voortvloeiend water zich zomaar ergens ophoopt, zomin
krijgt iemand een opgehoopte gezette geldingsdrang.

En zogoed als zulk voortvloeiend water moet worden gericht, gekanaliseerd
of gevoegd om volgens een eigen rivierbedding voort te vloeien, tot
toevloeiing naar een bepaald punt, zogoed moet ook enige levensdrang
worden bewerkt en (in)gericht om deze te doen gelden naar en inzake wat
de desbetreffende persoon voor ogen heeft, van zins is.

Aldus is eigenlijk het voor zich verwerven van invloed, van invloedrijke
resulterende profeitelijke zeggenschap, in het politieke bedrijf danwel
gewoon in het dagelijks leven voor de mens (zich)zelf, altijd per moment
een persoonlijk aanwerken naar één punt, het bewerken van aldaar een
desbetreffende aangelegenheid, doelstelling, en dergelijke  -  en is in wezen
de zich doen geldende zeggenschap altijd wel van een concentrerend
karakter, van een persoonlijke strekking.

In (de) werkelijkheid, in het al werkzaam bezig zijn met ook anderen, met
zoveel andere/andermans standpunten/inzichten/bezigheden, met de
zichzelfverwerkelijkingen van ook anderen, is het in een samenleving 
tussen de deelnemers daaraan een "onder elkaar geven en nemen"  -  
wat ook geldt voor het politieke bedrijf, als overheid bedrijvig bezig zijnde
over/met diverse personen alsook groepen/gemeenschappen daarvan.

En ligt dit redderen/"schipperen" zo gezien tussen de twee uitersten van
enerzijds zogenaamd positief een veel meer geven, zoals in beginsel in de
liefde, in elke hulpvaardige genegenheid tot de naaste, en anderzijds
zogenaamd negatief een veel meer nemen, zoals in haat, in bruut geweld,
in oorlogsgeweld.

Hiermede kan dan ook de oirbaarheid, de bijdrage aan het menselijk leven,
van de gevoerde politiek worden afgemeten: óf de desbetreffende  politiek
is meer constructief werkzaam, als voor meer het algemeen welzijn, als
"meer ten leven in het geven tot een al meer en beter leven en samenleven",
óf zij is meer destructief, voor meer het individueel gewin (ten koste van
de ander), meer ten dode in het nemen/ruïneren van andermans leven, in
het afbreken en teniet doen van het samenleven zelf.

Het is zeker ook niet gemakkelijk een politieke stellingname in te nemen
en consequent in praktijk te brengen, die zeg elk persoonlijk gestel en
maatschappelijk bestel ten goede komt.

Maar, laten we zeggen, daar hebben we de democratie voor; gekozen leden,
die de politici ten goede inlichten, en bijsturen in de uitoefening van hun
beroep.

                                                   * - * - * - *