Maak  Kennis  Met  Kennis
En  Blijf  Bij  Kennis.


Politiek  Periek  (27).   Een en verdeeld.


De aarde, volgens de wetenschap miljarden jaren oud, heeft zo een praktisch
onoverzienbare tijd de tijd gehad zich te profileren in en onder allerlei soort
van werkzaamheid; zoals de steeds weer tot één brengende aantrekking en
de aldoor weer effenende/egaliserende werking van de erosie.

De mens, met onder andere zijn zin voor volmaaktheid, zijn streven naar al
verdere vervolmaking, zou aan deze aardbol intussen de gaafheid, gladheid,
vormvolkomenheid gegeven hebben als aan een biljardbal  -  maar zo werkt
de natuur toch blijkbaar niet.

Onder de druk en verdrukking der gedurige aantrekking ontstaat er een
tegendruk die de eenheid weer doorbreekt, die vanuit het aardinwendige de
aarde doet barsten met uitbarstingen en weerbarstig verrijzende gebergten, in
't nieuw scherp gerand en getand.

Zo kenmerkt het aardlandschap over het gehele aardoppervlak zich nog steeds
door hoog oprijzende gebergten, met daartussen bergen verbindende vlakten
en in die bergen zelf overgaande bergruggen.

En precies zo ziet het "landschap" er uit van de menselijke samenleving op en
rondom dat aardoppervlak:  hoog zich verheffenende soevereine staten, met
elkaar verbonden door de meer materialistische, moraal vervlakkende handel,
economische bedrijvigheid, financiële zakelijkheid, terwijl hogerop, als dwars
door deze natiën en met een eigen soort van zelfstandigheid, diverse
immateriële overtuigingen, levensbeschouwingen, godsdiensten, ideologieën
over staat en maatschappij, die natiën meer geestelijk binden tot
bondgenootschappen, tot meerdere blokvormingen van elk een zekere
inter-nationale eenheid.

En aldoor maar weer, voorzover we de menselijke historie kunnen overzien, zijn
de heersers bezig en bezig geweest hun eigen nationale eenheid, met hun eigen
één enige internationale verbondenheid, al meer te doen heersen en vestigen
over en op de gehele aardbol, als ten uiterste tot één glad geschoren egaliteit  -
terwijl zoiets natúúrlijkerwijs, voorzover de stoffelijke natuur doorwerkt en
zich manifesteert in de levende natuur, volgens de gegeven, kleine maar
werkelijke les van de historische ontwikkeling der aarde zelf, nooit valt te
volbrengen.


Wat we zo kunnen leren van alle verandering én heling in de tijd, is de matiging
in de verdeeldheid én in de eenheid in alle gemeenschapsvorming.

Aan de basis der samenleving geen chaos, maar voldoende binding in 'n
gegeven regeling/regelmaat/maatgeving vanuit de eenheid der top; en aan de
top geen volstrekte eenheid, maar een zekere verlossende losheid,
collegevorming, als volkseis vanuit de basis.

En in de breedte, internationaal geen volkomen gelijkheid noch volkomen
vrijheid der staten onderling; doch onder elkaar een geleidelijk gelegde en
natuurlijk en cultuurlijk aangelegde gebondenheid en verbondenheid, die de
internationale statengemeenschap zowel haar staten in het bijzonder alswel
haar gemeenschappelijkheid in het gemeen doet behouden.
                                                       *  -  *  -  *