Kennismaking.
                                                           

Mijn naam is J(asper).P.Groeneveldt; en we wonen in een                                
nieuwbouwwijk in Rotterdam.  
Als inmiddels 65-plusser, heb ik de gelegenheid m'n eigen,
opgedane inzichten uiteen te zetten wat betreft mijn onderzoek
inzake “het bestaan” in een wijsgerige benadering ervan.
Van ons bestaan, van het universele bestaan, we weten er nog
weinig van - en we weten dat we er nog weinig van weten.
Dat wil zeggen, we beschouwen zelfs nog weer onze
beschouwingen; zó primitief staan we er dus ook nog weer niet
voor, om met succes een poging te doen de gronden en
werkingen van “het bestaan” te doorgronden.

Mijn werkwijze door de jaren heen, is een aldoor samenvattend
doordenken van "het bestaan" geweest naar een al dieper gelegen                      
niveau, zoals in een aanwerken van de boomkruin naar de boomstam.
Echter zo'n “eerste beginsel” is nog (zeer) complex; want het wortelt
nog in “duistere gronden”, waaruit het mede is voortgekomen, danwel
nog steeds voortkomt, en waarmede het tevens uitspruit in velerlei
“takken en twijgen en bladeren”, die de stam weer mede in stand
houden.
En ook zo'n dieper gelegen denkveld is als een voetbalveld: het is op
allerlei manier te doorkruisen/doordenken - overlangs, overdwars,
diagonaal - met een verrijking, completering van inzicht.
Maar altijd weer, zoals ik dat al eens aan een kennis heb geschreven,
is het hernieuwd doordenken van een denkveld als een lopen over een
schier onmetelijk veld aan ijsschotsen: blijf lopen, want stilstaand zinkt
men weg in de problematiek, en houd koers, want met elk omstandig
zich verdiepen in de problematiek is men weer verloren en komt men
nooit aan.

En nu weer, doorloop ik het denkveld (ik doe het inmiddels rustig aan)
vanaf de “gewortelde stam naar de kruin” in een opeenvolging van
zogenaamde denkthema's - met het idee per website deze denkthema's      
achtereenvolgens te publiceren. Waarbij het natuurlijk een ieder vrij
staat hiervan kennis te nemen.        
De eerste twee denkthema's zijn tevens zeg  wat denkterreingewennend,
het derde verdiept zich reeds op diepte en met het vierde gaan we    
van start.
Maar intussen mag het duidelijk zijn, dat ik gedurende deze ontvouwing
van mijn denkbeelden niet zal/kan ingaan op anderer zienswijzen/
aanmerkingen enzovoort.
Evenwel, veel genoegen toegewenst, zo men mijn denkrit wenst te volgen.

Vr. gr.
Jasper Groeneveldt.